Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013

Η ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΟΣΣΑΣ. THE CONTRAST BETWEEN OLYMPUS AND OSSA.

http://ireport.cnn.com/docs/DOC-914357The contrast along the route Thessaloniki - Tempe of the two mythical mountains in Hellas, Mount Olympus and Ossa (Kissavos). From the Era of Theogony, the Clash of the Titans and Giants, are the sacred symbol of good and evil. Olympus as the mountain of ancient Gods and Ossa as the limit of the Pelion mountain, the mountain of Centaurs.
Since then there is one nightmare named Ephialtes  that plagues our Hellenic (Greek) race. At the Clash of Giants the giant Ephialtes was shooting rocks from Ossa to Olympus, at 480 b.C. at the battle of Thermopylae the traitor Ephialtes betrayed the secret path and the 300 Spartans fall, and at  the 1803 a.C. Souli was fallen by a  traitor again,
Nowadays we are in great danger to fall again and this time without a battle. Be cause the enemy is invisible and the economic war has no borders.
With honor and reflection
Makrychori, 22/01/2013
Michail N. Avellas
translated at Hellenic (Greek) language
___________________________________________________________________

Η αντίθεση κατά τη διαδρομή Θεσσαλονίκη -Τέμπη των δύο μυθικών βουνών της Ελλάδας, του Ολύμπου και Όσσας (Κισσάβου). Από την εποχή της Θεογονίας, την Τιτανομαχία και Γιγαντομαχία, αποτελούν το ιερό σύμβολο της αιώνιας αντιπαράθεσης του καλού και του κακού. Ο Όλυμπος ως το βουνό των αρχαίων Θεών και η Όσσα ως το όριο με το Πήλιο όρος, το βουνό των Κενταύρων.
Από τότε υπάρχει κάποιος Εφιάλτης που ταλαιπωρεί την ελληνική μας φυλή.
Τότε στην Γιγαντομαχία ο γίγαντας Εφιάλτης που εκσφενδόνιζε βράχους από την Όσσα στον Όλυμπο, έπειτα στο 480 π.Χ. και στη μάχη των Θερμοπυλών ο προδότης Εφιάλτης προδίδοντας το μυστικό μονοπάτι, όπου και έπεσαν οι 300 Σπαρτιάτες  και στο 1803 μ.Χ. στο ηρωικό Σούλι ένας προδότης ξανά.
Στις μέρες μου διανύουμε τον μεγαλύτερο κίνδυνο να πέσουμε ξανά κι αυτή τη φορά χωρίς καν μία μάχη. Γιατί ο εχθρός είναι αόρατος και ο οικονομικός πόλεμος δεν έχει σύνορα.
Με τιμή και προβληματισμό
Μακρυχώρι, 22/01/2013
Μιχαήλ Ν. Αβέλλας