Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2013

Οι μάσκες κι εγώ... The masks and I...


Οι μάσκες κι εγώ... Έκπληκτες κι αποσβολωμένες, σαν να έπεσαν από τον Ουρανό ή να φύτρωσαν ξαφνικά. Χαρακτηριστικό της διαχρονικής υποκρισίας από τα βάθη του χρόνου, σηματοδοτούν τον αριστοφανικό τρόπο σκέψης, που τόσο λείπει στις μέρες μας. Μήπως πρέπει να αλλάξουμε τρόπο ζωής;! 
Η φωτογραφία είναι από ένα φανταστικό ταξίδι στην Αδριανούπολη Τουρκίας τον περασμένο χειμώνα. 
Μιχαήλ 
μετάφραση στην αγγλική γλώσσα 
The masks and I... Looking surprised and stunned, like they had fallen from the Sky or they suddenly sprouted. It's a characteristic of the timeless hypocricy from the depths of Age and marks the Aristophanic way of thinking, that is so missing nowadays. Should we change our lifestyle?! 
The photo is from a fantastic trip at the museum of Edirne (Adrianople), Turkey the last winter. 
Michail