Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2014

Ανθρώπινη Ενότητα. Human Unity.


Ανθρώπινη Ενότητα.
Σε καιρούς δύσκολους ανάμεσα από τις στάχτες του παρελθόντος και τον αναγεννηθέντα παλιμπαιδισμό  της εποχής του μεσοπολέμου, σαν τάφοι νεκρών κείτονται οι αρχαίες πέτρες, αναμένοντας για την ανάσταση και ανοικοδόμηση μίας νέας πανανθρώπινης δελφικής ιδέας. Με ένα κλαδί ελιάς σύμβολο ειρήνης και αιωνιότητας, η Θόλος της Αθηνάς περιμένει να ενώσει τα χέρια των ανθρώπων, οδηγώντας το είδος μας στους νέους καιρούς , που απότομα μας τρόμαξαν και αναπάντεχα υποταχτήκαμε σε αυτούς ξεχνώντας πώς πάνω από όλα είμαστε άνθρωποι, τα παιδιά του Θεού, που πρέπει να ανεβούν τα σκαλοπάτια του Ουρανού αίροντας την κατάρα της Βαβέλ. Γιατί η γλώσσα των Ουρανών είναι ίδια για όλους τους ανθρώπους. Και είναι το σκίρτημα της ψυχής που σε κάνει να ξεχωρίζεις το αγαθό από το κακό. Μόνο μέσα από τη δημιουργία κοινού σημείου αναφοράς όλων μας ανάμεσα στο χάσμα της ύλης, μπορούμε να προχωρήσουμε προς τα εμπρός. Κλείνοντας με τους στίχους του John Lennon: <<Μπορείς να πεις ότι είμαι ονειροπόλος, αλλά δεν είμαι ο μοναδικός>>.
Επείγον. Η Γη καλεί για ανθρώπινη ενότητα.
31/01/2014
Μιχαήλ Αβέλλας
 _________________________________________________________________

Human Unity.
In times of hardship among the ashes of the past and the regenerated second childhood of the interwar era, ancient stones lie like dead tombs waiting the resurrection and rebuilding of a new universal Delphic idea. With an olive branch symbol of peace and eternity, the Athena’s Dome waits to unite the hands of humans , leading our humankind to new times , which scared us abruptly and subjugated us to them unexpectedly, forgetting that above all we are human beings, children of God, who must go up the stairs of Heaven removing the curse of Babel . Because the language of Heaven is the same for all people. And it's the leap of the soul that makes you sift the good from the bad. Only by creating a common checkpoint for all of us between the gap of the material, we can move forward. Closing with the phrase of John Lennon: <<You may say I’ m a dreamer, but I’m not the only one>>.
Urgent. Earth is calling for human unity.
31st January, 2014

Michail Avellas