Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2013

Praying to our Gods... Προσευχή στους Θεούς μας...

Praying to our Gods...

Constantinople, Turkey. Blue Mosque. Praying to their God... Praying to my God... Hey Gods, with the different names, please pray for us...

Κωνσταντινούπολη, Τουρκία. Μπλε Τζαμί. Προσεύχονται στο Θεό τους... Προσεύχομαι στο Θεό μου... Εσείς Θεοί, με τα διαφορετικά ονόματα, παρακαλώ προσευχηθείτε για εμάς...