Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017

Σε δεινή θέση συνάδελφοι στα εκστρατευτικά σώματα


Σε δεινή θέση συνάδελφοι στα εκστρατευτικά σώματα.

Έχω δεχτεί τηλεφωνήματα από αποσπασμένους συναδέλφους σε εκστρατευτικό σώμα των συνόρων ότι βρίσκονται σε δεινή οικονομική θεση, αφού εδώ και 12 ημέρες (σχεδόν μισό μήνα) δεν έχουν λάβει την προκαταβολή, λόγω προσωρινής έλλειψης ρευστότητας στην παγία. 

Δυστυχώς αγαπητοί συνδικαλιστές οι αποσπασμένοι δεν πληρώνουν με ευχολόγια και υποσχέσεις τις υποχρεώσεις τους. Απεναντίας με εσάς που εκτελούνται κανονικά στις μετακινήσεις μας για την προάσπιση των συμφερόντων των συναδέλφων. 

Δεν αμφιβάλλουμε ότι δεν θα δοθούν τα χρήματα , όμως η καλή πίστη στις υποχρεώσεις μας είναι προαπαιτούμενο για την έναρξη των εκστρατευτικών σωμάτων που πέρασαν από χίλια κύματα, από διαμονή σε τρίκλινα και τετράκλινα, μέχρι να ορίζει ο συνάδελφος το που, το πώς και το πότε θα κοιμάται και θα σιτίζεται. 

Εν κατακλείδι να μην ξεχνάμε πώς μετά την εντολή το 2012 οι συνάδελφοι στα χερσαία το έκαναν το καθήκον τους και συνεχίζουν να το κάνουν. Σταμάτησαν και σταματούν με την ααποτρεπτική παρουσία τους τις ροές.
Και στα νησιά από το 2015 ειδικότερα επιβάλλουν μέσα σε ένα ανομοιογενές πλήθος την κοινωνική ειρήνη με τη βοήθεια των ναυτικών δυνάμεων που ανέκοψαν τις θαλάσσιες ροές.

Όλα αυτά απαιτούν συντήρηση. Και για αυτό συνεπικουρεί από κοινού τόσο στο διοικητικό όσο και ειδικότερα στο οικονομικό σκέλος ο θεσμός της Ε.Ε. και άλλοι οργανισμοί.
Να μην τους ξεχνάμε, γιατί αυτές οι παραπάνω υπερημερίες καταβάλλονται επίσης και για τις πιθανές επιπτώσεις που θα έχουν μελλοντικά στις οικογένειες τους και στο περιβάλλον τους από την πολύμηνη απουσία τους και ειδικά σε μη καθορισμένα σημεία και χρόνους. Για να μπορεί να ειπωθεί ότι πληρωνόσουνα και δεν πήγαινες τζάμπα. 


Υ.Γ. Αν και είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου να μην επέμβω μετά από μια ανοίκεια επίθεση σχετικά με την αχαριστία να διαμαρτύρονται οι αποσπασμένοι και ειδικά όσον αφορά τον τρόπο κατανομής των δυνάμεων, εν τούτοις διαπιστώνεται πρόβλημα στα οδοιπορικά. 
Με τιμά παρόλα αυτά η τιμή σας παρά κάποιες πικρές αλήθειες, να αναγνωρίζεται το κάποιος να γράψει, να μιλήσει για εμάς στο ύφος που πρέπει.

12.09.2017
Μιχάλης Αβέλλας 
Αστυνομικός