Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2013

ΣΑΝΑΤΟΡΙΑ ΨΥΧΩΝ. SOULS SANATORIUMS.

http://ireport.cnn.com/docs/DOC-941530


Σανατόρια Ψυχών

Εκεί που η ελπίδα έχασε την πίστη.
Εκεί που η Ανθρωπότητα ξέχασε τον δίδυμο εαυτό της, το alter ego.
Εκεί που η πατρίδα έχασε το σημείο αναφοράς.
Εκεί που οι άνθρωποι στοιβάζονται σαν κουρέλια αποτελειώνοντας τις πληγωμένες τους υπάρξεις δημιουργώντας σανατόρια ψυχών.
Εκεί που κρατούντες και κρατούμενοι γίνονται θύματα της απόλυτης παρωδίας.
Η εναλλαγή στο ρόλο θύμα - θύτης και σωτήρ είναι όπως η καμπύλη του ρεύματος, Δεν σού επιτρέπει εκατέρωθεν ποτέ να πλήττεις με την καμπύλη του θυμικού να χτυπάει από το μαύρο στο κόκκινο, στο λευκό, στο  γκρίζο, στο πράσινο και αντίστροφα.
Αδίκημα η παραβίαση της πύλης εισόδου της Ευρώπης και της Δύσης. Αδίκημα η φυγή τους από τον κόσμο της τυραννίας στον κόσμο της οικονομικής υποτέλειας. Αδίκημά τους ο φόβος και ο τρόμος από καθεστώτα που παράγουν θρησκευτικές δοξασίες, για να σκλαβώνουν τα γεννημένα υπόδουλα κορμιά τους. Αδίκημά τους ότι ζούσαν σε πλούσιες χώρες με πάμφτωχους πολιτες, στέκοντας στα ενεργειακά μονοπάτια του πλανήτη. Η διαφορά στην λαμβανόμενη ποιότητα ζωής τους δεν διαφέρει σε τίποτα από αυτό που ζούσαν πριν και ίσως να είναι καλύτερη τώρα. Η μοναδική διαφορά έγκειται στην αντιλαμβανόμενη βιοηθική μας έναντι αυτών. Όταν στις χώρες από τις οποίες διέφυγαν, εκτέλεσαν 9 (εννέα) γυναίκες γιατί εργαζόντουσαν στο πρόγραμμα εμβολιασμού κατά της πολιομυελίτιδας, υποστηρίζοντας μουσουλμάνος ιερωμένος ότι το εμβόλιο ευθύνεται για τη στειρότητα. Εκεί όπου η άγνοια συναντά το φονταμενταλισμό και την άκρατη βία σε κάθε έκφανση και μορφή της ζωής.
Ένας σπουδαίος καθηγητής του Ισραήλ είπε μία σοφή ρήση : “We have to recognize the World we live in, if we want to change the World.” (Πρέπει να αναγνωρίσουμε τον Κόσμο που ζούμε, αν θέλουμε να τον αλλάξουμε).
Ποιος είναι ο Κόσμος που ζούμε; Ποια είναι η δομή της γειτονιάς μας; Ποια είναι η πατρίδα που ονειρευόμαστε; Πού κρύφτηκαν τα όνειρα και οι αγνές ιδέες που μεγαλώσαμε;;; Γιατί οδηγούμαστε σε  ένα απέραντο Σανατόριο ψυχών;;;
Πώς μπορεί να δοθεί δίκαια λύση σε έναν άδικο Κόσμο;;; Ποιος θα δώσει τη λύση του Σολομώντος με τη δικαιοσύνη του Αριστείδη;;;
Ποιος είναι ο Εχθρός μας;;;
Τα συμπεράσματα δικά σας... Ο χρόνος θα δείξει....
Ελλάς, 14 Μαρτίου 2013
Με τιμή και προβληματισμό
Μιχαήλ Ν. Αβέλλας
Αν. Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Τεμπών - Αστυνομικός - Μέλος Α’  Βάθμιας Επιτροπής Εκπαίδευσης Δ. ΤεμπώνSouls Sanatoriums

Where hope has lost faith.
Where Humanity forgot her twin mirror, her alter ego.
Where the country lost its reference point.
Where people stacked like rags, fimishing their wounded bodies, creating their souls sanatoriums.
Where rulers and prisoners are victims of absolute parody.
The role of victim - perpetrator and rescuer is dramatically alternating as the curve of the stream. It does not allow both sides never to get bored, with the curve of thymic pounding from black to red, to white, to gray, to green and vice versa.
Their crime is the violation of the gateway of Europe and West. Their crime their will to escape from the world of tyranny in the world of economic servitude. Their crime their fear and terror by  regimes that produce religious beliefs, to enslave their born enslaved bodies. Their crime that they were living in rich countries with the poorest citizens, standing in the energy paths of the planet. The difference in quality of life that  they are receiving it has no different from that who lived before and it might be better. The only difference between us is the realizing Bioethic.
When the countries from which they fled, they performed 9 women because they work in a vaccination campaign against polio, and a Muslim clergyman supported that the vaccine is responsible for infertility. Where ignorance meets fundamentalism and unbridled violence in any form and manifestation of life.
A great professor of Israel said a wise sentence: "We have to recognize the World we live in, if we want to change the World."
Who is the World we live in??? Which is the structure of our neighborhood???  Where our dreams and pure ideas hid??? Why are we leading to an infinite Sanatorium of Souls???
How can be done a fairly solution in an unjust world???
Who will provide the solution of Solomon with the justice of Aristides???
Who is our enemy???
The conclusions are yours ... Time will tell ....
From Hellas (Greece), March 14, 2013
With honor and reflection
Michail N. Avellas
D. Associate Consultant of Tempe – Member of A’ degree Educational Committee of Tempe – Hellene Policeman