Κυριακή, 21 Απριλίου 2013

Το Σπήλαιον του Πλάτωνος .. The Plato's Cave ..

http://ireport.cnn.com/docs/DOC-947560

Το Σπήλαιον του Πλάτωνος

Η αλληγορική σημασία της σπηλιάς του Πλάτωνος μέσα από μία εξαιρετική απεικόνιση.
Όπως ο γνωστός μας κόσμος έχει εγκλωβιστεί σε σκιές και φαντάσματα του παρελθόντος να τον καταδιώκουν και την σκιά που απλώνουν τα σύννεφα την θεωρεί για Αλήθεια, έτσι κι εμείς οφείλουμε μέσα από τα προσωπικά μας βιώματα και εμπειρίες, να διαλύουμε τις πλάνες, τους μύθους και τα μυθεύματα.
Ορεστίας, Έβρος, Ελλάς, 27 Μαρτίου 2013
Μιχαήλ Ν. Αβέλλας
 Το Σπήλαιον του Πλάτωνος 
 http://ireport.cnn.com/docs/DOC-947560
The allegorical significance of Plato's cave through an excellent imaging.
As the known World has trapped us in shadows and ghosts of the past, haunting us and the shadow that the clouds cast be considered as the Truth, so we owe through our personal experiences, to dissolve the illusions, the lies and the myths.
Orestias, Evros, Hellas, March 27, 2013
Michail N. Avellas
P.S.: I think that some places like “moonwalk” inspires me to think...