Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2013

Στον Άρειο Πάγο συνάντησα ικέτες μιας νέας ζωής. At Areios Pagos I met suppliants of a new life.http://ireport.cnn.com/docs/DOC-1048423


Στον Άρειο Πάγο συνάντησα ικέτες μιας νέας ζωής.

Ξέρετε ξεκίνησα να γράφω πολλά, μα δεν θα φτάσουνε σελίδες για να χωρέσουνε. Στον Άρειο Πάγο, στον ιερό αυτό βράχο, στο αρχαίο ανώτατο δικαστήριο των Αθηναίων, όπου μέχρι και ο θεός Άρης δικάστηκε, το έτος 2013 συνάντησα στο δρόμο μου μια οικογένεια από το Αφγανιστάν. Ένιωσα την ανακούφισή τους, να τους αγκαλιάζει ένας από εμάς του δυτικού κόσμου. Συνάντησα βλέμματα που θέλουν να ζήσουν την ελπίδα. Συνάντησα ικέτες μιας νέας ζωής. Και αναρωτιέμαι: Για την βίαιη μετακίνηση όλων αυτών των ψυχών του κόσμου, για την αναγκαστική τους εκτόπιση λόγω ακραίας φτώχειας, ακραίου φανατισμού και ειδικά θρησκευτικού και φυσικά έλλειψης ελευθερίας, θα δικαστεί κανείς;… Δεν το νομίζω.
Αλήθεια, μπορεί να δοθεί πραγματική λύση στα ακραία προβλήματα ή θα αποτελέσουμε ακόμη μία γενιά πολιτών χαμένη στα ευχολόγια και στα πρέπει;

Με τιμή και προβληματισμό
Ελλάς, 14 Οκτωβρίου 2013
Μιχαήλ Ν. Αβέλλας
Αν. Δημ. Σύμβουλος & μέλος Α’ Βάθμιας Επιτροπής Εκπαίδευσης Δ. Τεμπών – Αστυνομικός
_________________________________________

At Areios Pagos I met suppliants of a new life.

You know, I started to write so much things, but they will not fit. At Areios Pagos, the sacred rock, the ancient Supreme Court of Athenians, where even the God of War, Ares (Mars) stood on trial, on the year 2013 , I met on my way a family from Afghanistan. I felt their relief, with the embrace of one of us of the western world. I met eyes that want to taste the hope. I met suppliants of a new life. And I wonder: For the forcible transfer of all these souls of the world, for their forced displacement because of extreme poverty, extreme fanaticism and especially religious and of course lack of freedom, will be stand on trial anyone? ... I don’t think so.
Really, can be given a real solution to extreme problems or will we be another generation of citizens in wishful thinking and must?

With honor and reflection
Hellas (Greece), October 14, 2013
Michail N. Avellas
D. Associate Consultant of Tempe – Member of A’ degree Educational Committee of Tempe – Hellene Policeman