Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2013

Like a lullaby your life to be...Σαν νανούρισμα η ζωή σας να είναι...
Με τα τελευταία λόγια αυτού του κειμένου σας εύχομαι να αλλάξει η ζωή σας και να βρει νόημα σε έναν κόσμο χαμένων ιδεών και λέξεων.
With the last words of this text, I wish you to change your life and to find the meaning at a world of lost ideas and words. 
Κι ενώ άλλο ξεκίνησα να γράφω, άλλο να σκέφτομαι και αλλού με οδήγησε η αναζήτηση μιας λέξης...
And while I started writing for something, but something other to think and somewhere else a word's quest guided me...
Και έτσι τελικά κατέληξα στο τραγούδι της νύχτας του Άραγκορν. Ένα πολύ ξεχωριστό τραγούδι για λίγες ψυχές, που συνεχίζουν να ψάχνουν την κρυμμένη αλήθεια πίσω από τον τοίχο της άγνοιας. 
And so finally I arrived at Aragorn's sleepsong. A very special song just for few souls, that keep searching the hiding truth behind the wall of ignorance. 
Και θα μείνω σε μία πρόταση του τραγουδιού:
<<Μακάρι να φέρνεις αγάπη και ευτυχία
Να σε αγαπάνε στην επιστροφή σου και στο τέλος των ημερών σου.
Τώρα κοιμήσου, δεν θέλω με τίποτα να σε κουράσω
Απλά θα καθίσω και θα σου τραγουδήσω ένα μελωδικό νανούρισμα... >>
Ι 'll just stay in a sentence of the song:
<<May you bring love and may you bring happiness
Be loved in return to the end of your days
Now fall off to sleep, I'm not meaning to keep you

I'll just sit for a while and sing loo-li, lai-lay...>>

Ακολουθούν οι στίχοι του τραγουδιού των secret garden: 

<<Lay down your head and I'll sing you a lullaby
Back to the years of loo-li lai-lay
And I'll sing you to sleep and I'll sing you tomorrow
Bless you with love for the road that you go

<<Loo-li, loo-li, loo-li, lai-lay
Loo-li, loo-li, loo-li lai-lay

Lay down your head and I'll sing you a lullaby
Back to the years of loo-li lai-lay
And I'll sing you to sleep and I'll sing you tomorrow
Bless you with love for the road that you go

May you sail far to the far fields of fortune
With diamonds and pearls at your head and your feet
And may you need never to banish misfortune
May you find kindness in all that you meet

May there always be angels to watch over you
To guide you each step of the way
To guard you and keep you safe from all harm
Loo-li, loo-li, lai-lay

May you bring love and may you bring happiness
Be loved in return to the end of your days
Now fall off to sleep, I'm not meaning to keep you
I'll just sit for a while and sing loo-li, lai-lay

May there always be angels to watch over you
To guide you each step of the way
To guard you and keep you safe from all harm
Loo-li, loo-li, lai-lay, loo-li, loo-li, lai-lay

Loo-li, loo-li, loo-li, lai-lay
Loo-li, loo-li, loo-li lai-lay
Loo-li, loo-li, loo-li lai-lay
Loo-li, loo-li, loo-li lai-lay
Loo-li, lai-lay>>

With respect
Michail