Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2014

Αμφίπολις: Ανασκαφή on line! Amphipolis: On line excavation!


http://ireport.cnn.com/docs/DOC-1162867
Αμφίπολις: Ανασκαφή on line (σε απευθείας μετάδοση)!
ΠΡΟΤΑΣΗ: Η ανασκαφή στον τάφο της Αμφίπολης να γίνει παρουσία τηλεοπτικού συνεργείου της ΝΕΡΙΤ σε πραγματικό χρόνο σε απευθείας τηλεοπτική μετάδοση.
Με αυτή την κίνηση η Ελλάδα θα είναι σε συνεχή παγκόσμια προβολή με θετικό πρόσημο.
Τα πνευματικά δικαιώματα της προβολής του τάφου θα μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν την πλήρη ανάδειξη του αρχαιολογικού μνημείου καθώς και σε νέες ανασκαφές που πιθανόν να οδηγήσουν τα αρχαιολογικά ευρήματα. Πρόκειται για έναν τάφο που συνδέεται με κάποιο τρόπο με τον Μέγα Αλέξανδρο!
Ακόμη και πιθανή έλλειψη πόρων θα μπορέσει να χρηματοδοτηθεί από τους απανταχού Φιλέλληνες στον κόσμο.
Και επιτέλους να δείξει ότι η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει!!!
Στην εποχή της κοινωνίας της διαρκούς ροής της πληροφορίας, η δίψα για ασφαλή πληροφόρηση δεν είναι δικαίωμα, αλλά υποχρέωση διασφαλίζοντας το ακέραιον της ανασκαφής από τις διάφορες θεωρίες συνωμοσίας. 
Ο Κόσμος έχει το δικαίωμα να ξέρει.

Ελλάς, 18 Αυγούστου 2014
Μιχαήλ Ν. Αβέλλας

____________________________________________________________________
Translation at english language

 Amphipolis: On line excavation!
PROPOSAL: The excavation of the tomb of Amphipolis can be done in the presence of NERIT TV crew in real time in live TV.
With this move Greece will be constantly viewed by the world with a positive sign.
The copyrights of viewing the ancient tomb can fund  the full promotion of the archaeological monument and probably the new excavations that may come by the archaeological findings.  It’s about a tomb that is connected somehow with Alexander the Great!
Even possible lack of fund could be financed by Philhellenes everywhere in the world.
And finally to show that Greece can do it!!!
In the era of a Society with continuous flow of information, the thirst for secure information is not a right but an obligation to ensure safeguarding the integrity of the excavation of the various conspiracy theories.
The World has the right to know.
Hellas (Greece), August 18, 2014
Michail N. Avellas