Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2014

Mimicry and addiction to public beheadings of ISIS. Μιμητισμός και εθισμός στους δημόσιους αποκεφαλισμούς της ISIS.

Μιμητισμός και εθισμός στους δημόσιους αποκεφαλισμούς της ISIS.
(follows translation at english language after greek)

Η είδηση: Την 04/09/2014 βρέθηκε αποκεφαλισμένη μία γυναίκα στο Έντμοντον, στο Βόρειο Λονδίνο του Ηνωμένου Βασίλειου.
Η ανησυχία: Μήπως ο καταιγισμός και η συνεχής ροή πληροφοριών με τους δημόσιους αποκεφαλισμούς σε παγκόσμια προβολή του ISIS προκαλούν μιμητισμό και εθισμό σε άρρωστα μυαλά, χωρίς κανένας πυρήνας όμως να δένει τους βάρβαρους εξτρεμιστές του με το δολοφόνο σε κάποια γωνιά του πλανήτη;! Και αυτό είναι και το πιο τρομακτικά απρόβλεπτο. Ακόμη κι αν δε συνδέεται με τρομοκρατική ενέργεια, περνάει το μήνυμα του τρόμου μέσα στην κοινωνία.
Η εποχή των αποστολών αυτοκτονίας της τζιχάντ και του φονταμενταλισμού γενικά δείχνει να εξελίσσεται και πλέον εστιάζεται στο δόγμα: Μιμητισμός και εθισμός στον φόβο και στον τρόμο στην διαμορφούμενη πλέον ανοιχτή κοινωνία του κόσμου.
Και φυσικά όπως έχω ξαναγράψει να αναμένεται η απάντηση στα χρόνια μας από τον εξάφνης ηγερθέντα εκ του ύπνου επίσημο κόσμο του πολιτισμού, που εκπροσωπεί Ανατολή και Δύση. Και τούτο δεν είναι προσδοκία, αλλά πραγματικότητα ορατή στο ερχόμενο ζοφερό μέλλον. Προσπάθησαν και άλλοι μεγάλοι άνδρες όλων των εποχών (Ηρακλής, Διόνυσος, Μέγας Αλέξανδρος, Ιούλιος Καίσαρ, Μέγας Κωνσταντίνος, Μέγας Ναπολέων, Βρετανική Αυτοκρατορία,Κίνα, Ε.Σ.Σ.Δ., Η.Π.Α., ΝΑΤΟ, Ο.Η.Ε.) να ανοίξουν τον πολιτισμό προς την άκρη της Ανατολής, πλην της Κίνας, μα δυστυχώς παρά τις μεγαλειώδεις επελάσεις τους , το σύγχρονο αποτέλεσμα δεν τους δικαιώνει!
Ο χρόνος θα δείξει σε έναν πλανήτη που φλέγεται από τοπικές συγκρούσεις που εξάγουν σε δημόσια μορφή τις πιο σκοτεινές σκέψεις που φιλοξενούν τα πιο σκοτεινά δωμάτια της Κόλασης και του μυαλού.  
04/09/2014
Αβέλλας Ν. Μιχαήλ
Αστυνομικός
  ____________________________________________________________________
Mimicry and addiction to public beheadings of ISIS.

The news: On September 4, 2014 one woman found beheaded  in Edmonton, North London in the United Kingdom.
The concern: Does the constant and rapid flow of information to the world via social media  with public beheadings of ISIS terrorists cause mimicry and addiction in sick minds, without any core binding the barbarian extremists with a killer in some corner of the globe?! And this is the most frightening unpredictability. Even if it is not connected with terrorism, it passes the direct message of terror in the society.
The era of the suicide missions of jihad and fundamentalism generally seems to evolve and now focuses on the dogma: Mimicry and addiction to fear and terror in the open society of the world that takes a new shape.  
And of course, I rewrite that we expect the answer in our years of the suddenly woken up from deep sleep Civilized World, representing the East and the West. And this is not an expectation, but actually visible in the coming bleak future. Great men of all times  (Hercules, Dionysus, Alexander the Great, Julius Caesar, Constantine the Great, Napoleon the Great, British Empire, China, USSR, USA, NATO, UN) to open the culture to the edge of the East, with the exception of China, but unfortunately despite the grandiose victories, the now on results do not justify their effort!
Time will tell on a burning planet by local conflicts, which export a public form the darkest thoughts living in the darkest rooms of Hell and mind.
September 4th, 2014
Avellas N. Michail
Hellene (Greek) Policeman