Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2016

Petrified Legend. Μαρμαρωμένος Θρύλος. (από 23-01-2013)

http://ireport.cnn.com/docs/DOC-914503

Petrified Legend. Μαρμαρωμένος Θρύλος. (από 23-01-2013)Filippos Grapsas wrote in some of his words:” … Over here you will stay. Over here where you sprung and grew up, since you petrified as a far distand Byzantine legend”.
The photograph shows Ioannis Vatatzis the Byzantine Emperor of the Hellenes (1193-1254).
The Emperor's faith in God was great and helped decisively at every step, as then he had to duel with the hard Azatini, Sultan of Iconium, who often ravaged the thick cities that were close to the river Meandros. The Emperor listened then a mentally divine voice, and immediately took such force and power, that stormed and defeated the fearful Sultan!
The voice said: "The crucified has risen, the bluster felt,the fallen and crashed raises!”
Where are hidden the Leaders like him?
Makrychori, 23/01/2013
Michail N. Avellas

Translated at Hellenic (Greek) language

Έγραψε σε κάποιους στίχους του ο Φίλιππος Γράψας: «…εδώ θα μείνεις. Εδώ που φύτρωσες μεγάλωσες, αφού σαν θρύλος μακρινός βυζαντινός και συ μαρμάρωσες».
Στην φωτογραφία απεικονίζεται ο Άγιος Ιωάννης Βατάτζης Βυζαντινός Αυτοκράτωρ των Ελλήνων (1193-1254). Η πίστη του Αυτοκράτορα στο Θεό ήταν πολύ μεγάλη και τον βοήθησε αποφασιστικά σε κάθε του βήμα, όπως και τότε που χρειάστηκε να μονομαχήσει με τον σκληρό Αζατίνη, Σουλτάνο του Ικονίου, που συχνά πυκνά λεηλατούσε τις πόλεις μας που ήταν κοντά στον ποταμό Μαίανδρο. Άκουσε τότε νοερά θεία φωνή, και πήρε ευθύς τέτοια δύναμη, ώστε όρμησε και κατανίκησε τον τρομερό Σουλτάνο, που του έλεγε:
“Ο σταυρωθείς εγήγερται, ο μεγάλαυχος πέπτωκεν, ο καταπεσών και συντριβείς ανώρθωται”.
Πού κρύφτηκαν οι Ηγέτες σαν κι αυτόν;
Μακρυχώρι, 23/01/2013
Μιχαήλ Ν. Αβέλλας

χρησμός του Λέοντος του Σοφού