Σάββατο, 29 Απριλίου 2017

Ανάδειξη υποψηφίων για τις αρχαιρεσίες της Τ.Δ. ΙΡΑ Λάρισας.

Ανάδειξη υποψηφίων για τις αρχαιρεσίες της Τ.Δ. ΙΡΑ Λάρισας.


Με χαρά σας ανακοινώνουμε πώς την καταληκτική ώρα 14.00 της 29.04.2017 βάσει του Καταστατικού του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών των άρθρων 15 (Διοίκηση) & 34 (Αρχαιρεσίες) και της ανωτέρω σχετικής, αναδείχθηκαν δεκαέξι (16) υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο και τρεις (3) για την Εξελεγκτική Επιτροπή για τις αρχαιρεσίες της 4 & 11.05.2017 ως ακολούθως:
Α΄ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ  ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  (Σταυροί 1 έως 9)

…..    1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Κωνσταντίνος
…..    2. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος
…..    3. ΔΑΜΙΑΝΟΥ Ελένη
…..    4. ΖΑΧΟΣ Σωτήριος
…..    5. ΖΟΥΡΛΑΔΑΝΗΣ Δημήτριος
…..    6. ΚΑΙΑΡΑΣ Αθανάσιος
…..    7. ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ Αχιλλεύς-Βαλάντης
…..    8. ΛΑΜΠΡΟΥ Θεολόγης
…..    9. ΛΙΑΚΟΥ Αφροδίτη
…..   10. ΜΠΑΤΡΑΚΟΥΛΗΣ Γεώργιος
…..   11. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ Γεωργία
…..   12. ΤΟΥΤΟΥΝΑΣ Ευάγγελος
…..   13. ΤΣΑΝΑ Πηνελόπη
…..   14. ΤΣΙΡΩΝΗ-ΧΡΗΣΤΑΚΗ Δήμητρα
…..   15. ΤΣΙΩΡΑΣ Χρήστος
…..   16. ΧΑΡΕΤΙΔΟΥ Μαρία

Β΄ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Σταυροί 1 έως 3)
…..    1. ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ Αθανασία
…..    2. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ Νικολέτα
…..    3. ΤΖΗΛΕΛΗ Άννα

Τους ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία!


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ.               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΑΒΕΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ   ΛΙΑΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ