Σάββατο, 24 Ιουνίου 2017

Επιτακτικός ο εξορθολογισμός του νομικού πλαισίου για την διαλάληση πραμάτειας και την προστασία από θορύβους.

Επιτακτικός ο εξορθολογισμός του νομικού πλαισίου για την διαλάληση πραμάτειας και την προστασία από θορύβους.
 
  • Επειδή ως μέλος της τοπικής αυτοδιοίκησης έχω γίνει αποδέκτης πολλών συνδημοτών μου, όπως και φορέων για  την όντως ενοχλητική  διαλάληση πραμάτειας με χρήση μεγαφωνικής, όπου αυτολεξεί μου αναφέρουν

<< Με το που πάει η ώρα 07:00 ξεκινάνε όλοι οι πλανόδιοι να διαλαλούν την πραμάτεια τους και όχι με το παλιό σύστημα του ντελάλη αλλά πλέον με μεγαφωνικές που δεν έχουν να ζηλέψουν σε τίποτα αυτές των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Μάλιστα δε στα τουριστικά καταλύματα δεν  μπορούν να ησυχάσουν οι παραθεριστές που πληρώνουν τις διακοπές τους για αυτόν τον σκοπό. Δεν μπορούμε άλλο. Ειδικά το καλοκαίρι είναι ανυπόφοροι.>>


  • Επειδή το ζήτημα της διαλάλησης περιλαμβάνει μία ευρεία χρήση ηχητικών συστημάτων, κόρνας, μουσικής, μαγνητοφωνημένης διαλάλησης, χρήση μεγαφωνικής τα οποία προβλέπονται και στις γενικές διατάξεις του Κ.Ο.Κ. , όπως 
 α)  το άρθρο 37 παρ. 1 "κάνει άσκοπη χρήση ηχητικών οργάνων" με πρόστιμο 20 EURO, 
β)β1) το άρθρο 15 παρ. 4 "μουσική έντονη που παρενοχλεί τους λοιπούς χρήστες" διαμένοντες ή παρενόχληση χρηστών οδών, παροδίων και διαμενόντων συνεπεία πρόκλησης θορύβου από ηχητικό σύστημα" με πρόστιμο 200 EURO
β)β2) το άρθρο 15 παρ. 4 " παρενόχληση χρηστών οδών, παροδίων και διαμενόντων συνεπεία πρόκλησης θορύβου από ηχητικό σύστημα" με πρόστιμο 200 EURO
γ) το άρθρο 81 παρ. 5 "χρήση σαλπιγγών,..., σφυρικτρών, κλπ. αυτοκινήτων..." με πρόστιμο 80 EURO
δ) το άρθρο 4 παρ. 3 "άσκοπη χρήση κόρνας" με πρόστιμο 80 EURO.

  • Επειδή εκτός των άλλων προβλέπεται και πταισματική παράβαση βάσει της υπ' αρίθμ. Αστυνομική Διάταξη  3Α/1998 (ΦΕΚ Β-761/24.7.1998) με Απόφαση του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας όπως τροποποίήθηκε η υπ'αρίθμ. 3 (Β-15/12.1.1996) Αστυνομική Διάταξη του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας που αφορά τα μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας ως κάτωθι:

"Άρθρο 2
Γενικές απαγορεύσεις και υποχρεώσεις

1. Απαγορεύεται καθ' όλες τις ώρες του 24ωρου:
«β. Η διαλάληση με τη χρήση μεγαφώνων ή άλλων ηχητικών οργάνων από μικροπωλητές, εμπόρους και λοιπούς επαγγελματίες ή άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό αυτών των πωλουμένων ειδών, του επαγγέλματος ή των παρεχομένων υπηρεσιών τους, καθώς και η, με τα ίδια μέσα, αναγγελία από οποιοδήποτε πρόσωπο περί της τελέσεως καλλιτεχνικών, θεατρικών ή μουσικών παραστάσεων, θεαμάτων και λοιπών παρεμφερών εκδηλώσεων ή επιδείξεων»."


ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ: 1. Την καταρχήν τοποθέτηση της ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-33 για να προβαίνουν τα αστυνομικά όργανα στην βεβαίωση των άρθρου 4 παρ. 3 του Κ.Ο.Κ. στις εισόδους του οικιστικού ιστού και σε κεντρικές οδούς ή πλησίον τουριστικών καταλυμάτων, που προβλέπεται πρόστιμο 80 EURO.
2. Επειδή ο Κ.Ο.Κ. βρίθει πληθώρας διοικητικών προστίμων που προβλέπουν στις γενικές διατάξεις του την παράβαση, την εφαρμογή έστω μία των εκ των άνωθι διοικητικών παραβάσεων για να ανακουφίσουν το πρόβλημα με την σημαντικη δυσκολία πώς πρέπει να καταλαμβάνεται από την διωκτική αρχή εν τω πράττεσθαι ο παραβάτης κι όχι να υποδεικνύεται απλά.
3. Τον εξορθολογισμό της απονομής στην ποινική δικαιοσύνη με την συγχώνευση και κατάργηση της πταισματικής παράβασης στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας στο άρθρο 81 που αφορά τα εξαρτήματα, αφού το μέσον με το οποίο διαπράττεται η παράβαση αφορά μηχανοκίνητο όχημα και να προβλέπει και την διάπραξη της παράβασης με πεζή κίνηση, την επιβολή προστίμου ύψους 100 (εκατό) EURO με την κατάσχεση και εκποίηση μετά από 180 ημέρες του εξοπλισμού ακόμη κι αν δεν χρησιμοποιείται κι απλά υπάρχει ως εξάρτημα, η οποία να μνημονεύεται στο μπλοκ τροχαίων παραβάσεων.  

24 Ιουνίου 2017
Με τιμή
Μιχαήλ Ν. Αβέλλας
Αν. Δημ. Σύμβουλος Δ. Τεμπών Λάρισας