Πέμπτη, 3 Απριλίου 2014

Gods were skiing at Olympus!

http://ireport.cnn.com/docs/DOC-1116414
“Gods” were skiing at Olympus!......A new effort that happened for 3rd constant year at the mythical mountain of Gods, Olympus is a reality. The 3rd  Olympus ski mountaineering team race organized with total success with the help of the official State last Sunday, 30 March 2014.  Now on they are trying to organize a world ski race. I won’t stay in names, but we have to admit that when a feast of friends, as Thanasis, Lazaros, Vasilis, George wants to do something new, then they can prove that Greeks can do it!
The ancient philosopher Heracletus said immortal humen, mortal gods. So in our hard ages some of us are trying to catch the throne of Gods over the clouds and show to the rest that crisis is not unbeatable.  
Congrats.
Follows greek translation 
_________________________________________________________________
 
ΟιΘεοίκάνανε σκι στον Όλυμπο!
Μία νέα προσπάθεια συνέβηκε για 3η συνεχόμενη χρονιά στο μυθικό βουνό των Θεών, τον Όλυμπο. Ο 3ος ορειβατικός αγώνας σκι διοργανώθηκε με απόλυτη επιτυχία με τη συνδρομή της επίσημης Πολιτείας την περασμένη Κυριακή 30 Μαρτίου 2014. Τώρα γίνεται προσπάθεια για τη διοργάνωση παγκόσμιου αγώνα. Δεν θα μείνω σε ονόματα, αλλά πρέπει να παραδεχτούμε ότι όταν μία παρέα φίλων, όπως ο Θανάσης, ο Λάζαρος, ο Βασίλης, ο Γιώργος θέλει να κάνει κάτι καινούριο, τότε μπορούν να αποδείξουν ότι οι Έλληνες μπορούνε να τα καταφέρουνε!
Ο αρχαίος φιλόσοφος Ηράκλειτος έλεγε άνθρωποι αθάνατοι, θεοί θνητοί. Έτσι κάποιοι από εμάς προσπαθούν να αγγίξουν τον θρόνο των θεών πάνω από τα σύννεφα και δείξουν στους υπολοίπους ότι η κρίση δεν είναι αήττητη.

Συγχαρητήρια.