Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014

I’M ALREADY AGAINST THE NEXT WAR ~ ΕΙΜΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΛΕΜΟ

I’M ALREADY AGAINST THE NEXT WAR
A picture is a thousand of words. What else remains to say, when the worst seems that come?
... I'M ALREADY AGAINST THE NEXT WAR
at greek language 
ΕΙΜΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΛΕΜΟ
Μία εικόνα, χίλιες λέξεις. Τί άλλο έχει απομείνει να πεις, όταν τα χειρότερα δείχνουν να έρχονται;
... ΕΙΜΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΛΕΜΟ