Σάββατο, 19 Ιουλίου 2014

Κάτι τρέχει με τον Τέσλα και τις εφευρέσεις του. Το χαμένο κομμάτι της εξέλιξης;! Something’s happening with Tesla’s inventions. Evolution’s missing piece?!Κάτι τρέχει με τον Τέσλα και τις εφευρέσεις του. Το χαμένο κομμάτι της εξέλιξης;!
Follows after greek language English translation.

1) O
Πύργος του Τέσλα. Μία καινοτομία από το παρελθόν 100 χρόνια πριν που δεν τελείωσε ποτέ, πρόκειται να επαναληφθεί. Μπορεί ο Πύργος του Τέσλα να δώσει ελεύθερη ενέργεια στον κόσμο;!
Τί αφορά; Ο Νίκολα Τέσλα, πριν από 100 χρόνια, είχε προβεί στη δημιουργία πύργου ύψους 30 μέτρων ο οποίος σκόπευε την ασύρματη μεταφορά ενέργειας οπουδήποτε στην παγκόσμια επικράτεια και το οποίο ποτέ δεν ολοκληρώθηκε.  Το πείραμα αυτό πρόκειται να επαναληφθεί το φθινόπωρο του 2014. Έχει εκπονηθεί μία εργασία στην Ρωσική Ακαδημία Επιστημών/ Ινστιτούτο Γενικής Φυσικής του Προκόροφ η οποία και δημοσιεύθηκε στο youtube και ομιλητές τους Σεργκέι και Λεονίντ Πλεκχάνοφ, όπου και έχει συσταθεί ένα φόρουμ με τίτλο Global Energy Transmission – Tesla’s Planetary Research Program.
 https://www.indiegogo.com/projects/let-s-build-a-planetary-energy-transmitter#home. 
2)             Την 12 Ιουνίου 2014, Ο Elon Musk, ιδρυτής της PayPal, Tesla Motors, SolarCity and SpaceX  απελευθερώνει τις πατέντες του Τέσλα σχετικά με την ηλεκτροκίνηση των αυτοκινήτων. http://www.teslamotors.com/blog/all-our-patent-are-belong-you
Μπορώ να αναφέρω πολλές περιπτώσεις όπως νανοτεχνολογία, ψυχρή σύντηξη υδρογόνου, ηλιακή ενέργεια κλπ.
Όμως ως συμπέρασμα παρατηρούμε ότι η Ανατολή και η Δύση, μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους παρά να πολεμούν για ενεργειακές πηγές που πληγώνουν τη γη και φέρνουν αδικία, πολέμους, θάνατο, δυστυχία και φτώχεια.
   

Δεν θα υπεισέλθω σε λεπτομέρειες που δεν μπορώ να αναλύσω, όμως θα παροτρύνω με την αρθρογραφία μου κάθε βήμα που κάνει η ανθρωπότητα για μία καλύτερη και σίγουρα διαφορετική ποιότητα ζωής, ειρήνης και ευημερίας.
Κι αυτό γιατί αναρωτιέμαι αν είναι πιθανόν να απελευθερώσει από τα δαπανηβόρα ενεργειακά δεσμά τον πλανήτη και να χαρίσει ελεύθερη ενέργεια σε όλους μας. Και στο διά ταύτα έχουμε την ανάγκη να ξέρουμε και να πληροφορούμαστε πραγματικά;! Μπορείς να σκεφτείς ότι είμαι ονειροπόλος, αλλά δεν είμαι μόνον εγώ που περνά η ίδια σκέψη από το μυαλό.  
Μήπως ο Νίκολα Τέσλα μας έδειξε τον δρόμο 100 χρόνια πριν; Το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τον τιμήσουμε προσπαθώντας ξανά το πείραμά του με τα νέα δεδομένα.Εν κατακλείδι, σίγουρα κάτι τρέχει με τον Τέσλα, τις εφευρέσεις και πατέντες του. Είναι το χαμένο κομμάτι της εξέλιξης;!
Είμαστε οι πολίτες του Κόσμου κι έχουμε το δικαίωμα να ξέρουμε.
Ελλάς, 19 Ιουλίου 2014
Με τιμή
Αβέλλας Ν. Μιχαήλ
Translation at English language
______________________________________________________________

Something’s happening with Tesla’s inventions. Evolution’s missing piece?!  1) Tesla’s Tower. An innovation before a hundred years has never completed is going to happen again. Can Tesla’s Tower give free energy to the world?!


What’s about? Nikola Tesla, a hundred years before, has created a tower 30 meters height in purpose the wireless transmission of energy via the earth’s territory and which has never completed. This experiment is going to happen again in the autumn of 2014. A workshop held in the Prokhorov General physics Institute of Russian Science Academy on January 30, 2014 with speakers the Sergey and Leonid Plekhanov. 

2)June 12, 2014. Elon Musk, founder of της PayPal, Tesla Motors, SolarCity and SpaceX releases the Tesla’s patents about the electric vehicles.
I can mention more cases like nanotechnology, hydrogen cold fusion, solar energy, etc.
But as a conclusion we see East and West are able to co-operate between them rather fighting for energy resources that hurt the Earth and bring injustice, wars, death, misfortune and poverty.


 I won’t come into specific details that I cannot analyse them, but I will encourage with my article writing every step mankind does for a better and surely different quality of life, peace and prosperity.
And that because I wonder if this will release from the costly energy chains the planet sparing to all of us free energy. And in the end we need to know and get informed really?! Finally you can say that I’m a dreamer, but I’m not the only one that has the same thought in his/her mind.
Might be Nikola Tesla shown us the way?! The least that we can do is to honor him, trying again his experiment with the new data.


Something’s happening with Tesla’s inventions and patents. Is Evolution’s missing piece?!  
We are the citizens of the World and we have the right to know.
Greece (Hellas), July 19, 2014

With honor
 Michail Avellas 

also sources from wikipedia