Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014

~ Ο λόγος που ακόμα επιμένω. Τί δεν καταλαβαίνεις;! ~ That's the reason I still insist. What can't you understand?!


http://ireport.cnn.com/docs/DOC-1155660
Ο λόγος που ακόμα επιμένω. Τί δεν καταλαβαίνεις;!                                                                                                                                              

Τελικά πολύ λίγες-οι  και ελάχιστοι που προσπαθούνε για το αδύνατο, για το μαγικό. Για αυτό που πολλοί εύχονται, ονειρεύονται μα ποτέ στ' αλήθεια δεν νιώθουν ελεύθεροι να το εκφράσουν από τους βαθύτερους, κρυφούς τους φόβους που τους βασανίζουν. Και στη ζωή δεν είναι όλα απλή ζωική έλξη των αντιθέτων, αλλά υπάρχει και αυτό το θεϊκό που θέλει να σου δίνει νόημα και ουσία. Ουσία να λες πως αν και είσαι μοναχός, να θες να αλλάξεις όλον τον κόσμο. 
Δεν μπορεί, στο τέλος κάτι θα μείνει. Τουλάχιστον θα έχει φυτρώσει ο σπόρος για μία νέα Εδέμ... Αυτός είναι ο λόγος που επιμένω. Και είσαι εσύ!Τί δεν καταλαβαίνεις;!..  
25 Ιουλίου 2014
Μιχαήλ

translation at english

That's the reason I still insist. What can’t you understand?!

Finally only few try for the impossible, the magic. For that which many wish, dream, but they never really feel free to express  it from their deepest, secret fears torturing them. And in the life there aren’t all just a simple animal attraction of the opponents, but there is and the divine that gives you the purpose and the meaning. The meaning to say that even if you are all alone to want to change all the world. 
It cannot be, in the end something will be. At least it will grow the seed for a new Eden with or without us….
 That’s the reason I still insist. And it's you. What can’t you understand?!... 
July 25, 2014
Michail
              
πηγη: η φώτο από το διαδίκτυο (mobogenie)
source: the photo from the internet (mobogenie)