Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2014

It comes a civilians massacre in Kobani and who is next? Έρχεται σφαγείο αμάχων στο Κομπανί και ποιος θα είναι ο επόμενος;

Έρχεται σφαγείο αμάχων στο Κομπανί και ποιος θα είναι ο επόμενος;

follows after greek the english translation

Παρατίθεται απόσπασμα από την έκκληση του Κούρδου Διοικητή της Άμυνας στην πόλη Κομπανί στα σύνορα Συρίας – Τουρκίας, Σεΐχη Ισμέτ Χασσάν. Πηγή: rt.com
<<Πολιορκούμαστε από τρείς πλευρές από το ΙΣΙΣ (Ισλαμικό Κράτος σε Ιράκ και Συρία – έτσι αποκαλούνται) και βόρεια από την Τουρκιά. Πώς και από πού θα μπορέσουμε να πάρουμε τις ενισχύσεις; Οι αεροπορικές επιδρομές δεν είναι αποτελεσματικές, έπληξαν μόνο μερικά σπίτια. Το ΙΣΙΣ έχει ενισχύσεις από άρματα μάχης, οπλοπολυβόλα και πυροβολικό.  Χρειαζόμαστε να ανοιχτεί ένας διάδρομος, για να διαφύγουν οι άμαχοι. Αν εισέλθουν στο κέντρο της πόλης, θα γίνει σφαγή>>.


Σχόλιο: Η γειτονιά μας βάλλεται από Βορρά και Νότο με πολεμικές ενέργειες ευρείας κλίμακας, που προκαλούν σφαγεία και εκατόμβες θυμάτων και αμάχων αλλά και ένα τεράστιο κύμα προσφύγων. Και αν συνυπολογίσουμε και τις μεταναστευτικές τάσεις από την Αφρική από τις φυλετικές διαμάχες για το ποιοι θα είναι οι τοπικοί προστάτες των της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, των πετρελαίων, του χρυσού και των διαμαντιών και των υπολοίπων ευγενών μετάλλων και ορυκτών συν την πανδημία του έμπολα που απειλεί τον υπόλοιπο κόσμο… Τα συμπεράσματα δικά σας.
Θα κλείσω με μία φράση του Ιησού Χριστού: «Μακάριοι οι Ειρηνοποιοί, ότι αυτοί Υιοί Θεού κληθήσονται».
Με προβληματισμό
Ελλάς, 11 Οκτωβρίου 2014
Μιχαήλ Ν. Αβέλλας

It comes a civilians massacre in Kobani and who is next?Τhe following paragraph is the call of Kurdish Defence Chief in Kobani, Ismet Sheikh Hassan. source: rt.com

<<We are besieged on three sides by Islamic State and from the north by Turkey. How and from where can we get supplies? The air strikes are not effective, they hit only a couple of houses. Islamic State have been backed by tanks, machine guns and artillery. We want a corridor to be opened, to evacuate civilians. If they enter the city center, there will be a massacre>>.

Comment: Our neighborhood is attacked by North and South with large scale military operations, which cause carnage and slaughter of victims and civilians and a huge wave of refugees. And if we account and the migration waves from Africa because of tribal conflicts about who will be the local patrons of the management of water resources, oil, gold and diamonds and other precious metals and minerals plus the Ebola pandemic that threatens the rest of the World ... The conclusions yours.
I'll close with a quote from Jesus Christ: "Blessed are the Peacemakers, for they shall be called Sons of God."
With reflection
Hellas (Greece), October 11, 2014

Michail N. Avellas