Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2015

Τί δεν καταλαβαίνεις με το ελληνικό χρέος;!... What can't you understand about the greek debt?!...

https://www.youtube.com/watch?v=e5ji_XmjPBs
Με έπιασε το παράπονο και ένας καημός για αυτά που θα έρθουν στον Ελληνισμό τους επόμενους μήνες και χρόνια.
Είδα το βίντεο με τους ακόμη άταφους αγωνιστές της Ελληνικής Ανεξαρτησίας από το μέτωπο της Ηπείρου το 1940.
Είναι αυτοί που παραμένουν ακόμη άταφοι και θυσιάστηκαν για το αθάνατο δένδρο της Ελευθερίας στο μεγάλο ΌΧΙ των Ελλήνων ενάντια στον Άξονα του Χίτλερ και των ναζί, μη υπολογίζοντας ζωές και κόστη, πόσω δε μάλλον μία σύνταξη από τα ΑΤΜ διαμορφώνοντας την χώρα με το πέρας του πολέμου και της κατοχής σε νικήτρια χώρα.
Και πάλι νικητές και όμως νικημένοι με έναν εμφύλιο και μάλιστα χαρίζοντας τα χρέη μας στη Γερμανία με μία υπογραφή στο Λονδίνο για χάριν την γεωπολιτικής, για να στείλουμε τους Έλληνες μας μετανάστες και "χουσμικιάρηδες" για να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση της Γερμανίας - που κατέστρεψε τον πλανήτη - με δικά μας χαρισμένα χρήματα, τα οποία και να εγκαλούμαστε και το παρόν να επαναλαμβάνεται σαν μία κακόγουστη φάρσα.
Και τώρα να παραδίδουμε την εδαφική μας κυριαρχία ουσιαστικά σε έναν ανεξάρτητο φορέα με έδρα την Αθήνα όμως και όχι το Λουξεμβούργο, υπό την επιτήρηση ξένων θεσμών αρά και την συνέχεια υπαγωγής σε Δίκαιο Μνημονίου (ήτοι Λουξεμβούργου και Αγγλικό).
Τί δεν καταλαβαίνεις;
13 Ιουλίου 2015
Αβέλλας Ν. Μιχαήλ
Μέλος Διαβούλευσης Δ. Τεμπών - αστυνομικός
translation at English language
 What can't you understand about the greek debt?!...
I felt the complaint and a sorrow for what is coming to Hellenism in the coming months and years.I saw the video with the still unburied fighters of Greek Independence from the front of Epirus in 1940.They are those which are still unburied and sacrificed for the immortal tree of Liberty at the huge NO {OXI} of  Greeks against the Axis of Hitler and the Nazis, not counting their lives and costs, on the contrary for one pension from ATMs, bringing our country at the end of the war at the position of the winner.And once again winners but also losers  with a civil war and even giving away our debts to Germany with one signature in London for the sake of geopolitical, to send us the Greeks as immigrants  to help in the reconstruction of Germany - which destroyed the planet - with our own spared money. For that money now we are in hard position and this story is repeated as a hoax.And now we deliver our territorial sovereignty essentially to an independent fund based in Athens and not Luxembourg, under the supervision of foreign institutions and so to continue at  Memorandum Law ( Luxembourg and English Law).What can not you understand?!...
13 July, 2015
Avellas N. Michail
Member of Consultation of Tempe - Hellene Policeman