Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2015

Οικονομικός Πόλεμος ή Κυνήγι Ψυχών; Economic War or Souls Hunting?


Οικονομικός Πόλεμος ή Κυνήγι Ψυχών; Economic War or Souls Hunting? 


Το θέμα είναι πως το χρήμα είναι ένα χαρτί, η κάρτα ένα κομμάτι πλαστικό, το βιοτσίπ αργότερα ένα κομμάτι νανοτεχνολογίας στο εγώ του καθενός, για να του θυμίζεις σε ποιον ανήκει το όχημα της ψυχής του, το σώμα. Για να θυμίζεις στον εαυτό σου τη μόνιμη σκλαβιά σου.
Το αν θες την ψυχή σου ελεύθερη, πρέπει να διεκδικήσεις την πραγματική σου αξία. Κι αυτό απαιτεί Πραγματική Παιδεία. Από αυτήν που δεν σου μαθαίνουν στα σχολεία. Από αυτήν που μαθαίνεις κοιτάζοντας το βράδυ τον έναστρο ουρανό και θαυμάζεις, κοιτώντας την ανατολή του Ηλίου. Από αυτήν την Παιδεία που σου μαθαίνει να αγαπάς, να είσαι φιλότιμος, να ζεις και πάνω από όλα να είσαι άνθρωπος.
 Ο εαυτός που κοιτάζει ψηλά. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι όλες οι θρησκείες του πλανήτη ομιλούν για το ταξίδι στον Ουρανό.
Αυτός ο οικονομικός πόλεμος είναι κάτι πολύ παραπάνω από ένα παιχνίδι μονόπολης και εξουσίας, είναι ένα κυνήγι των χαμένων ψυχών που χάνονται και είτε  αυτοκτονούν (γιατί δεν αυτοκτονεί το σώμα μα η ψυχή που το εξαναγκάζει), είτε βρίσκονται σε μόνιμη σπειροειδή κάθοδο (κατάθλιψη, μόνιμη αγωνία και μανία, διπολική συμπεριφορά).
Είναι αυτή η ψυχή που έστω μια σπίθα από τον Ηγέτη μεταλαμπαδεύεται στο απελπισμένο σύνολο και εχει κερδίσει χαμένους πολέμους πολλάκις στην Ιστορία.
Αυτόν τον Ηγέτη που λείπει από την κάθε Κοινωνία στις μέρες μας. Από αυτόν τον Ηγέτη που λείπει για να σημάνει  αρκετά πια. Από αυτόν που λείπει στην Συρία, στο Ιράκ και σε πολλες χώρες και δεν εχουν αυτοί οι ταπεινοί άνθρωποι να πιστέψουν.
Γιατί καλές οι Επαναστάσεις και οι Ανοίξεις, αλλά πρέπει να έχουν τον Ηγέτη τους εξαρχής κι όχι μια οχλοβοή με αιμοδιψείς πολέμαρχους, που μοιάζουν με τους καβαλάρηδες του θανάτου της Αποκάλυψης.
Δεν είναι παράδοξο; Επεσαν τα Σοβιετικά καθεστώτα σε μια νύχτα και λίγες ταραχές συνέβησαν. Οι χώρες προσπάθησαν να βρουν τον δημοκρατικό ρυθμό τους με προοπτική εκατονταετίας.
Επαναστάτησαν οι Αραβικές Χώρες στην Αραβική Άνοιξη και έγιναν χιλιάδες φορές χειρότερα από ότι ήταν.  Ένα απόλυτο χάος που απειλεί την Ευρώπη και τη Δύση, θυμίζοντας πως οι διαρκείς επεμβάσεις στη γη του Σαλαντίν παραβιάζουν τις εύθραυστες ισορροπίες αρχέγονων πολιτισμών.
Όπως κινούνται τα δεδομένα, προβλέπω στο τέλος να συμβεί χρήση απαγορευμένων όπλων σε ευρεία κλίμακα, ένα δαντικό inferno για να γυρίσει το ρολόι πάλι πίσω στον αέναο πύργο της Βαβέλ που δεν αποπερατώνεται ποτέ.
Και ξανά από την αρχή.
29/10/2015
Αβέλλας Ν. Μιχαήλ
Αστυνομικός - Μέλος Διαβούλευσης Δ. Τεμπών

translation at english language

Economic War or Souls Hunting. 

The point is that money is a paper, the card is a piece of plastic, the biochips later a piece of nanotechnology to each ego, to remind us at whom owns the vehicle of the soul, the body. To remind you your permanent slavery.
If you want your soul free, you have to claim your real value. And that requires Real Education. That Education you can't be taught in school. And you learn her by looking and admire at the starry night sky, looking at the rising sun. From that Education that teaches you to love, be conscientious, live and above all to be human.
 The self looking up. It is no coincidence that all the world's religions speak of the journey to heaven.
This economic war is much more than a Monopoly game and power, is a hunt for lost souls  and either commit suicide (because the suicide is not committed by the body but from the soul that forces it) or are permanently spiral descent (depression, permanent anxiety and mania, bipolar disorder).
It is that soul that even a spark from the Leader is transplanted in the desperate society and has won lost wars often to History.
That leader is missing from each society nowadays. That Leader is missing to mean the words no, enough anymore. He's missing in Syria, Iraq and many countries and their humble people have to believe.
Because are maybe good the Revolutions and Springs,  but they have to have their leaders from the start and not a buzz with bloodthirsty warlords, like the horsemen of the Apocalypse death.
Isn't that paradox? The Soviet regimes fell in one night and a few riots happened. Countries tried to find democratic pace with perspective century.
 The Arab countries rebolted in the Arab Spring and became a thousand times worse than it was. An absolute mess that threatens Europe and the West, reminding that the ongoing interventions in the land of Saladin violates the fragile balance of primitive cultures.
As the datas are moving, I expect to happen at the end a use of prohibited weapons on a large scale, a Dantesque inferno to turn the clock back to the eternal tower of Babel which never completes.
And over again.
October 29, 2015
Avellas N. Michail
Hellene Policeman, Member of Consultation Committee of Tempe