Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2016

15th February. A wish for the children with cancer.

15th February. A wish for the children with cancer.

A wish and a prayer for the children with cancer. A wish for the little angels souls, with their innocent eyes and the little bodies suffering by the terrifying cancer.
I am asking a big “why” to the State of the World, that continuously changes and tries through the Science to replace the God.
The ancient philosopher Heraclitus said: “Gods Mortals, People Immortals”.
Jesus Christ said: “The Truth may liberates you”.
But, after thirteen years almost from the DNA’s recodification, the scientists still fight to break through the underlying reason of the human cells poisoning from the cancer. And to give the medicine to the patient. They are fighting with idle and painful chemotherapies, surgeries and cocktail of medicines, to give a little more time to the patient’s life. Just an extension of time.
For this I just make a wish and a prayer for all of us and most of all, for our little Angels on Earth, to liberate the God the truth inside us and to break through the medicine against cancer, that strikes with pain and sadness our lives.
I just make a wish and a prayer, to relieve their souls from the pain and to spare the smile at their faces, that makes us to keep believing and trying for a fair and a better world.
With a nostalgia to close the circle of the cancer and to open the circle of the Life. I want to hear some day that this was just a bad dream and a nightmare, dedicating the “Nostalgia” of Yanni at youtube: http://www.youtube.com/watch?v=eWUe-iwyB2M
Orestias- Hellas, 15th February, 2013
Michail N. Avellas

translation at Hellenic (greek) language
15η Φεβρουαρίου. Μια ευχή για τα παιδιά με καρκίνο.

Μια ευχή και προσευχή για τα παιδιά με καρκίνο. Για τις ψυχές των μικρών αγγέλων, με τα αθώα μάτια τους και μικροσκοπικά τους κορμάκια να βασανίζονται από τον αδυσώπητο καρκίνο.
Ένα γιατί σε μία Κοινωνία του Κόσμου, που συνεχώς μεταβαλλόμενη εξελίσσεται και προσπαθεί μέσω της Επιστήμης να γίνει Θεός στη θέση του Θεού.
Ο Ηράκλειτος έλεγε: «Θεοί Θνητοί, Άνθρωποι Αθάνατοι». Ο Ιησούς Χριστός: «Η Αλήθεια θέλει ελευθερώσει υμάς».
Κι όμως μετά από δεκατρία χρόνια σχεδόν από την αποκωδικοποίηση του DNA, οι επιστήμονες πολεμούν ακόμη να ανακαλύψουν τη γενεσιουργό αιτία της δηλητηρίασης των ανθρωπίνων κυττάρων από το φθοροποιό καρκίνο. Και να δώσουν στον ασθενή το ίαμα. Πολεμούν με μάταιες και επίπονες μεθόδους χημειοθεραπείας, χειρουργικών επεμβάσεων και κοκτέιλ φαρμάκων, για να δώσουν παράταση στη ζωή του νοσούντος ασθενούς. Απλά παράταση.
Για αυτό κάνω μια ευχή και προσευχή για όλους μας και δή για τους μικρούς μας επί γης Αγγέλους, να ελευθερώσει ο Θεός την αλήθεια εντός μας και να βρεθεί το ίαμα της νόσου, που γεμίζει με απέραντο πόνο και θλίψη τη ζωή μας.
Κάνω μια ευχή και προσευχή, να λυτρώσει τις ψυχές τους από τον πόνο και να χαρίσει το χαμόγελο στα πρόσωπά τους, που μας κάνει να συνεχίσουμε να πιστεύουμε και να προσπαθούμε για έναν δίκαιο και καλύτερο κόσμο.
Με μία νοσταλγία να κλείσει ο κύκλος της ασθενείας και να ανοίξει ο κύκλος της Ζώης.
Θέλω να ακούσω κάποια μέρα ότι ήταν απλά ένα κακό όνειρο, αφιερώνοντας τη «Νοσταλγία» του Yanni : http://www.youtube.com/watch?v=eWUe-iwyB2M
Ορεστιάδα, 15 Φεβρουαρίου 2013
Αβέλλας Ν. Μιχαήλ
source: http://ireport.cnn.com/docs/DOC-927806